Zachtmoedigheid

Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Psalm 18:36

Liefde

Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:8

Goedheid

Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Efeze 5:9

Geloof

Want wij wandelen door geloof , niet door aanschouwen. 2 Korinthe 5:7

Vriendelijkheid

Wie reinheid van hart liefheeft , en vriendelijkheid van zijn lippen :een koning is zijn vriend. Spreuken 22:11

Geduld

Met geduld word een leider overgehaald, en een zachte tong kan beenderen breken. Spreuken 25:15

Vrede

Leef , zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Romeinen 12:18

Blijdschap

Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Johannes 15:11

Zelfbeheersing

Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. 1 korinthe 9:27

kruis

En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aan komt, kan geen discipel van mij zijn. Lukas 14:27

Iets over mezelf

Missie en visie

Mijn naam is Leo de jager. Mijn missie en verlangen , dat iedereen Jezus leert kennen. Mijn visie is gewoon het levende woord van God Jezus Christus te volgen maar ook toe te passen in mijn leven. Vele tradities (tradities van mensen) deze zijn niet het woord van God. Al de jaren die ik Jezus gevolgde heb ik altijd kritisch naar mezelf gekeken , mezelf een spiegel voor gehouden.  Mijn leven is totaal veranderd toen ik het woord van God ging toepasten in mijn leven. Door het woord uit te dragen raakte het zoveel mensen om me heen daarbij gebeurde er zoveel wonderen en tekenen. Maar het mooiste wonder blijft toch echt dat iemand voor Jezus kiest. Groot feest is dat op aarde maar ook in de hemel.

Neem contact op

Wat ik wil bieden

Geloof en rust

Er is zoveel depressie dat zelfs kinderen depressief kunnen worden , ook zijn er veel mensen die geestelijk of lichamelijk gewond zijn. Mijn verlangen is om deze mensen te laten zien wie God is. Jezus zijn zoon is namelijk het licht in de duisternis. Ik geloof dat Jezus meer dan overwinnaar was en nog steeds is. Mijn eigen ervaringen laten ook wel eens anders zien dan in het woord geschreven staat. Ik geloof meer in het woord dan mijn eigen ervaring. Heb je dus bemoediging onderwijzing nodig of gebed, misschien weet je niet hoe je Jezus in je leven moet aannemen! Vul het contact formulier in , dan zal ik je binnen paar dagen bellen.

Neem contact op

Wat ik wil bieden

Steun en onderwijs

Graag zou ik naar mensen thuis willen komen om de mensen weer de liefde van God, onze vader, te laten zien. Zoals de eerste gemeenten bestonden uit huiskringen niet uit enorme kerken. Wat een bedrijven hebben we gemaakt van het lichaam van Christus. Ik geloof namelijk dat Jezus, de zoon van God, niet veranderd is. Waarom spreekt Godswoord over simpel en eenvoudig terwijl wij alles heel groot willen. Jezus zegt als er 2-3 in mijn naam bij elkaar zijn ben ik in hun midden. Dat is gemeenschap en kerk zoals het zou moeten zijn. Ik wil dus graag bij mensen langs komen op hun thuisadres om voor de mensen te bidden. Als je daarbij andere wilt uitnodigen is natuurlijk prima.

Contact formulier

Contactinfo

Scheepmakerstraat 8a
2222AC Katwijk

Tel: 0657645580